Newsletter from
Ebenezer
September 2022

Innblikk fra Ebenezer høsten 2022

Vi starter hvert semester med en «Dør til dør» aksjon for å motivere barna til å komme tilbake til skolen. I år var responsen særlig positiv, da elevene endelig kunne komme tilbake til normale omstendigheter på skolen.

Vi starter hvert semester med en «Dør til dør» aksjonfor å være i kontakt med foreldre og motivere barna til å komme tilbake tilskolen. I år var responsen særlig positiv, da elevene endelig kunne komme tilbake til normale omstendigheter på skolen. Vi så elevene være mer engasjertenn noen gang!

I undervisningen startet de fleste av elevene med helt blanke ark uten særlig grunnleggende kunnskaper innenfor lesing og skriving. Vi har derfor fokusert på å få nivået opp igjen til der vi ønsker elevene skal være. I møte med halvtårs-eksamener for 2022 har vi som mål at hver elev skal kunne levere etter nivået i sin klasse, og sørge for at ingen trenger å gå året om igjen.

Vi tilbyr alle elevene våre egne skolesekker, uniformer, skrivebøker, fagbøker og pennaler for at de skal kunne stille til undervisning på likt nivå. Vi ser at elevene tar stor stolthet i å ha ansvar for sitt eget skoleutstyr, og motiverer dem til å være ekstra involvert i undervisningen.

New Delhi har gjennomført en område-undersøkelse for å kartlegge hvordan tilstanden er for utviklingen i distriktet. Undersøkelsen viser at skolen vår ligger i området hvor tilstanden er dårligst. Dette gjør at området nå blir bedre fulgt opp av en kontaktperson, og vi har gleden av å ha etablert et samarbeid med denne myndighetspersonen. Det har blant annet resultert i at sammen med myndighetene har vi under pandemihåndteringen i området kunne tilby vaksinering av elevene på skolen. Dette har bidratt til en rask vaksinering av barna i området, og sikret at skolen blir en trygg arena å komme til.

Skolens sponsorprogram

Vi har flere elever som deltar i skolens sponsorprogram. Her får barn som kommer fra familier som ikke har råd til å betale skolepenger muligheten til å få skolegangen fullstendig dekket. Barnasom deltar i dette programmet er utrolig takknemlig for muligheten til å gå påskolen, og vi ser en stor forskjell i deres personlige utvikling i tiden de har hatt hos oss.  

Most recent newsletters