Newsletter from
Birpara
October 2022

Oppdatering fra livet ved Birpara skole

Skolen vi har åpnet på Birpara, «Grace Academy» er i distriktet Alipurduar, West Bengal. Barna som kommer til skolen er fra svært fattige familiebakgrunner.

Grace Academy

Skolen vi har åpnet på Birpara, «Grace Academy» er i distriktet Alipurduar, West Bengal. Barna som kommer til skolen er fra svært fattige familie bakgrunner da te-plantasjen, som er områdets største arbeidsplass, ble stengt ned. Dette gjør at foreldrene ikke har råd til å sende barna på skolen,og står i fare for å ende opp i barnearbeid.

På grunn av levekårene i området er også tilgangen på mat for barna dårlig, og en rapport viser at flertallet av barna sliter med underernæring. Derfor ønsker vi som skole å kunne tilby dem en gratis utdanning og sikre en tryggere fremtid. I tillegg ønsker vi at skolen skal bidra med å bekjempe sult ved å tilby måltider til barna.

 

Skolehverdagen

Vi er endelig tilbake til en normal skolehverdag etter pandemien, og har nå over en lengre periode hatt 100% oppmøte av alle elevene våre. De er kommet tilbake til skolen med en ny giv til å lære, og viser at både elevene og lærerne stråler av motivasjon til å endelig kunne drive skolen på normalt vis. Midt i undervisningsdagen tilbyr vi felles lunsj forelevene. Med ekstra mat i magen ser vi energinivået øke og gir en positivinnvirkning på deltakelsen i fagene.

Som skole er vi også svært opptatt av å kunne tilby elevene våre godt utstyr til undervisningen. Takket være støtte fra partnerne våre klarer vi å nå målet om å kunne gi ut skolebøker og andre læreverktøy til alle. Elevene stråler av stolthet når de går rundt med sine skolesekker med pennaler og bøker som de skal bruke i undervisningen.

For å sikre at alle barna i området skal ha tilgang til å gå på skole har vi satt opp en skolebuss. Her henter vi dem hver morgenog kjører dem hjem etter undervisningen.

I skolen ønsker vi at elevene skal lære grunnleggendeferdigheter som lesing, skriving og matematikk, få et godt verdigrunnlag ogvokse i sine sosiale ferdigheter gjennom samhandling med hverandre. Våre lærere gjør en god innsats i å lære dette videretil elevene, og sørger også for god kontakt med foreldrene.

Tusen takk til alle våre partnere som gjør det muligfor oss å drive skolen med stabile og gode forutsetninger.

 

Most recent newsletters